karşılıksız çek düzenleme

  1. Yargı Kararları

    19.CD 6728 s. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce İleri Tarihli Olarak Düzenlenen ve Keşide Tarihi Aynı Kanunun Yürürlü

    6728 s. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce İleri Tarihli Olarak Düzenlenen ve Keşide Tarihi Aynı Kanunun Yürürlük Tarihi Sonrasına Denk Gelen Çeklerin Karşılıksız Çıkması Halinde Eylem Suç Teşkil Eder (YARGITAY 19. Ceza Dairesi ESAS 2018/6510 KARAR 2018/11325) BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA...
  2. Yargı Kararları

    19.CD Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda Şikayet Hakkının Kime Ait Olduğu İle İlgili BAM Ceza Daireleri Arasındaki

    Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda Şikayet Hakkının Kime Ait Olduğu İle İlgili BAM Ceza Daireleri Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Dair Karar A-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ KONUSUNDAKİ BAŞVURU Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu 20.09.2017 tarih, 2017/65 sayılı Kararı...