kartın ele geçirilmesi

  1. Yargı Kararları

    8.CD Banka Tarafından Şikayetçi Adına Düzenlenen ve Kurye Aracılığıyla Gönderilen Kartın Ele Geçirilerek Harcama

    Banka Tarafından Şikayetçi Adına Düzenlenen ve Kurye Aracılığıyla Gönderilen Kartın Ele Geçirilerek Harcama Yapılması / TCK m. 245/1’deki Suçun Oluştuğu (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/3548 KARAR 2018/4284) … Bankası A.Ş. tarafından şikayetçi … adına düzenlenen ve kurye aracılığıyla...