kasten yaralama

 1. Yargı Kararları

  CGK Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı

  Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı Nitelikli Hırsızlık ve Kasten Yaralama Suçlarını Değil Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2017/786 KARAR 2019/496) Sanık ... hakkında nitelikli yağma...
 2. Yargı Kararları

  3.CD Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez

  Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez (Yargıtay 3. Ceza Dairesi ESAS 2017/21083 KARAR 2018/319) Kasten yaralama suçundan sanık E. F.'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son ve 29/1. maddeleri gereğince 3 yıl 3 ay...
 3. Yargı Kararları

  3.CD Hakimin Takdir Hakkı Alanına Giren ve Suç İşleyenler İçin Bir Hak Teşkil Etmeyen Hususlar ile Mahkemenin

  Hakimin Takdir Hakkı Alanına Giren ve Suç İşleyenler İçin Bir Hak Teşkil Etmeyen Hususlar ile Mahkemenin Takdirine Bağlı İstekler ve Uygulamadaki Takdir Yanılgıları veya Takdirin Yerinde Olup Olmadığının Denetlenmesine İlişkin Başvurular, Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılamaz (Yargıtay 3. Ceza...
 4. Yargı Kararları

  3.CD İnfaz Edilmiş Olsa Dahi Sonradan Değişen Yasa Nedeniyle Uyarlama Yapılması / Sanığın Hukuki Yararı Bulunduğu

  İnfaz Edilmiş Olsa Dahi Sonradan Değişen Yasa Nedeniyle Uyarlama Yapılması / Sanığın Hukuki Yararı Bulunduğu Gözetilmeden İtirazın Reddi (Yargıtay 3. Ceza Dairesi ESAS 2018/3054 KARAR 2018/6583) Kasten yaralama suçundan sanık D. A.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 87/3, 29, 62/1, 50/1 ve...
 5. Yargı Kararları

  CGK Kemik Kırığı Doğuran Yaralanmalarda Kırığın Derecesine Göre Sanığın Cezasında Kırığın Yaşamsal Fonksiyonlara

  Kemik Kırığı Doğuran Yaralanmalarda Kırığın Derecesine Göre Sanığın Cezasında Kırığın Yaşamsal Fonksiyonlara Etkisi İle Orantılı Olarak Makul Bir Oranda Artırım Yapılması Gerekir (YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS 2017/308 KARAR 2019/61) Kasten yaralama suçundan sanık ...'ın TCK'nın 86/1...
 6. Yargı Kararları

  3.CD Sanık Hakkında Verilen HAGB Kararına İtiraz Üzerine Merci Tarafından Somut Olayda HAGB Koşullarının Bulunup

  Sanık Hakkında Verilen HAGB Kararına İtiraz Üzerine Merci Tarafından Somut Olayda HAGB Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Denetlenmemesi, AİHS'ne Aykırı Olacaktır Kasten yaralama suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/1, 87/3 ve 62. maddesi gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası...
 7. Yargı Kararları

  4.CD Suçların Uzlaştırmaya Tabi Olmasına Karşın, Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirilmeksizin Düzenlenen İddianameni

  Suçların Uzlaştırmaya Tabi Olmasına Karşın, Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirilmeksizin Düzenlenen İddianamenin İade Edilmesi Yasaya Uygundur (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/4581 KARAR 2018/16454) Kasten yaralama suçundan şikayetçi şüpheli ... ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret...
 8. Yargı Kararları

  3.CD Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Hususunda Sanıkların Beyanı Saptanmadan Yazılı Şekilde Mahkumiyet

  Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Hususunda Sanıkların Beyanı Saptanmadan Yazılı Şekilde Mahkumiyet Kararı Verilmesi Doğru Değildir (YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/5197 KARAR 2018/12655) Kasten yaralama suçundan sanıklar ... ve ...'nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 29, 62...
 9. Yargı Kararları

  1.CD İtirazı Merciince İncelenmeyen HAGB Dair Karar Kesinleşmediğinden Yeni Bir Suç İşlendiği Gerekçesiyle Açıklan

  İtirazı Merciince İncelenmeyen HAGB Dair Karar Kesinleşmediğinden Yeni Bir Suç İşlendiği Gerekçesiyle Açıklanmasına Karar Verilmesi 1) Sanık A...'in, mağdur Ş...'i kasten yaralama, sanık E...'ın, mağdur M...'i kasten yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde, Dairemizin...
 10. Yargı Kararları

  12.CD Kasten Yaralama / Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

  Kasten Yaralama / Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal / Görüntü veya Seslerin İfşa Edilmesi Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 1- Kasten yaralama suçundan dolayı TCK'nın 86/2, 62, 52/2-4. maddeleri gereğince mahkumiyet 2- Görüntü veya seslerin...
 11. Yargı Kararları

  CGK Kasten Yaralama / Şikayetten Vazgeçme / Mağdurenin Kanuni Temsilcisi İle Mağdure İçin Görevlendirilen Vekilin

  Kasten Yaralama / Şikayetten Vazgeçme / Mağdurenin Kanuni Temsilcisi İle Mağdure İçin Görevlendirilen Vekilin İradelerinin Çelişmesi Halinde Kanuni Temsilcinin İradesine Üstünlük Tanınması Gerektiği / Mahkemenin Talebi Üzerine Baro Tarafından Görevlendirilen Vekilin Mağdure Adına Davaya...
 12. Yargı Kararları

  3.CD Konsomatris Olarak Çalışan ve Sürekli Alkol Alan Eşi Kasten Yaralama / Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp

  Konsomatris Olarak Çalışan ve Sürekli Alkol Alan Eşi Kasten Yaralama / Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine...
 13. Yargı Kararları

  3.CD Kişinin Yiyeceği veya İçeceğine Kasten Uyku Verici İlaç Atılması, Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur

  Kişinin Yiyeceği veya İçeceğine Kasten Uyku Verici İlaç Atılması, Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın olay tarihinde ... ilçe jandarma komutanlığında J.Er olarak görev yaptığı, müşteki ...'nun ise...
 14. Yargı Kararları

  3.CD Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin Hak ve Mecburiyetleri / Sanık Hakkında Verilecek Ceza Bozmaya Konu Olan Ceza

  Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin Hak ve Mecburiyetleri / Sanık Hakkında Verilecek Ceza Bozmaya Konu Olan Cezadan Daha Ağır İse Dinlenilmesi Gerekir Dava, kasten yaralama suçuna ilişkindir. 1412 Sayılı CMUK'un 326/2. maddesi son cümlesi uyarınca sanık hakkında verilecek ceza bozmaya konu olan...
 15. Yargı Kararları

  3.CD Kasten Yaralama / Konut Dokunulmazlığını İhlal / Hürriyetten Yoksun Kılma Suçları / Haksız Tahrik / Sanığın Öl

  Kasten Yaralama / Konut Dokunulmazlığını İhlal / Hürriyetten Yoksun Kılma Suçları / Haksız Tahrik / Sanığın Ölümü Dava kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve hürriyetten yoksun kılma suçlarına ilişkindir. Sanıkların iştirak halinde hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla kasten...