kat karşılığı inşaat sözleşmesi

  1. Yargı Kararları

    15.HD Mahkemece Dosyadan El Çektikten Sonra Yargıtay Bozma Kararı Olmadan Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi

    Mahkemece Dosyadan El Çektikten Sonra Yargıtay Bozma Kararı Olmadan Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Mümkün Değildir (YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/1827 KARAR 2018/1948) Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nden kaynaklanan eksik ve ayıplı iş bedeli sebebiyle alacak ve...