kat malikleri

 1. Yargı Kararları

  18.HD Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin

  Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin Yazılı Olması Şartının Bulunmadığı (YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS 2010/11930 KARAR 2010/16248) Bilindiği gibi Borçlar Yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı...
 2. Yargı Kararları

  20.HD Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir

  Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/1742 KARAR 2019/3845) Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından...
 3. Yargı Kararları

  20.HD Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızasının Olup Olmadığı Değerlendirilmeksizin KMK Uyarınca Projeye Aykırı

  Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızasının Olup Olmadığı Değerlendirilmeksizin KMK Uyarınca Projeye Aykırı Olarak Ortak Alanlara Kurulan Kameraların Sadece Yer ve Açılarının Değiştirilmesi Yönünde Hüküm Kurulması Doğru Değildir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/2277 KARAR 2018/7965)...
 4. Yargı Kararları

  20.HD Kat Malikleri Kurulunca Verilen Kararlara Karşı İptal Davası Açılması Süreleri

  Kat Malikleri Kurulunca Verilen Kararlara Karşı İptal Davası Açılması Süreleri Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya...