kat mülkiyeti kanunu

 1. Yargı Kararları

  18.HD Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin

  Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin Yazılı Olması Şartının Bulunmadığı (YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS 2010/11930 KARAR 2010/16248) Bilindiği gibi Borçlar Yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı...
 2. Yargı Kararları

  20.HD Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızasının Olup Olmadığı Değerlendirilmeksizin KMK Uyarınca Projeye Aykırı

  Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızasının Olup Olmadığı Değerlendirilmeksizin KMK Uyarınca Projeye Aykırı Olarak Ortak Alanlara Kurulan Kameraların Sadece Yer ve Açılarının Değiştirilmesi Yönünde Hüküm Kurulması Doğru Değildir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/2277 KARAR 2018/7965)...
 3. Yargı Kararları

  20.HD Apartman Veya Site Ortak Alanına İzinsiz Banka ATM Konması / Müdahalenin Men'i ve Eski Hale Getirme İstemi

  Apartman Veya Site Ortak Alanına İzinsiz Banka ATM Konması / Müdahalenin Men'i ve Eski Hale Getirme İstemi Ortak yerlerin kiraya verilmesi için tüm kat maliklerinin oybirliği ile karar almaları gerekip, böyle bir karar da bulunmadığından, davalılara ait ATM'lerin site ortak alanı içinde...
 4. Yargı Kararları

  18.HD Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetki Ana Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi

  Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetki Ana Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi Kat mülkiyetinden kaynaklı ortak gider alacağına ilişkin itirazın iptali davasında verilen kararın onanması üzerine yapılan karar düzeltme talebi neticesinde, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan...