kat mülkiyeti

  1. Yargı Kararları

    20.HD Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir

    Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/1742 KARAR 2019/3845) Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından...
  2. Yargı Kararları

    18.HD Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetki Ana Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi

    Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetki Ana Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi Kat mülkiyetinden kaynaklı ortak gider alacağına ilişkin itirazın iptali davasında verilen kararın onanması üzerine yapılan karar düzeltme talebi neticesinde, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan...