katma değer vergisi beyannamesi

  1. Yargı Kararları

    4.VDD Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Kanuni Süresi İçinde Verilmemesinden Kaynakla Usuli

    Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Kanuni Süresi İçinde Verilmemesinden Kaynakla Usuli Ceza Kesilmesi Davacı adına, 2008/1,2,8 ila 12 nci dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda kanuni süresi içinde verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi...