katma değer vergisi

 1. Yargı Kararları

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Bir Kısmın İptali

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Bir Kısmın İptali / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretinin KDV'ye Tabi Olduğu / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunun Davayı Kazanan Adına Düzenleneceği (DANIŞTAY...
 2. Yargı Kararları

  4.VDD Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Kanuni Süresi İçinde Verilmemesinden Kaynakla Usuli

  Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Kanuni Süresi İçinde Verilmemesinden Kaynakla Usuli Ceza Kesilmesi Davacı adına, 2008/1,2,8 ila 12 nci dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda kanuni süresi içinde verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi...
 3. Yargı Kararları

  İTİRAZ Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a Eklene

  Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a Eklenen 7/B Maddesinin 4. Cümlesinin Anayasa’ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline Karar Verilmesi Talebi İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU...
 4. Yargı Kararları

  KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hakkındaki Hükmün İptali Talebi

  KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hakkındaki Hükmün İptali Talebi İstemin Özeti: Dava; 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan "...Avukatlar...

HAKKIMIZDA

 • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

  Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

  yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu