kayıp kaçak bedeli

  1. Yargı Kararları

    3.HD Elektrik Abonesinden Tahsil Edilen Kayıp Kaçak vs. Bedelin İadesi İçin Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvuru

    Elektrik Abonesinden Tahsil Edilen Kayıp Kaçak vs. Bedelin İadesi İçin Tüketici Hakem Heyetine Yapılan Başvuru Üzerine Verilen Ret Kararının İptali Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece verilen hüküm Yüksek...
  2. Yargı Kararları

    İPTAL Elektrik Faturalarındaki Kayıp Kaçak Bedelinin İptal İstemi

    Elektrik Faturalarındaki Kayıp Kaçak Bedelinin İptal İstemi DAVA VE İTİRAZLARIN KONUSU: 4.6.2016 tarihli ve 6719 sayılı Elektrik Piyasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; A. 1. maddesiyle değiştirilen [4.6.1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel...