kayyum

  1. Yargı Kararları

    22.HD Davalı Şirkete Kayyum Atanmış Olması ve Şirketin Tüm İşçilerinin Fiilen İşten Çıkartılmış Olması Tek Başına

    Davalı Şirkete Kayyum Atanmış Olması ve Şirketin Tüm İşçilerinin Fiilen İşten Çıkartılmış Olması Tek Başına Feshi Geçerli Hale Getirmeyecektir (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/10371 KARAR 2018/20809) Dava, işe iade istemine ilişkindir. Davacının davalı şirket işçisi olarak belirsiz...