kdv genel uygulama tebliği

  1. Yargı Kararları

    KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Bir Kısmın İptali

    KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Bir Kısmın İptali / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretinin KDV'ye Tabi Olduğu / Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunun Davayı Kazanan Adına Düzenleneceği (DANIŞTAY...
  2. Yargı Kararları

    KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hakkındaki Hükmün İptali Talebi

    KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hakkındaki Hükmün İptali Talebi İstemin Özeti: Dava; 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan "...Avukatlar...