kefalet sözleşmesi

 1. Yargı Kararları

  19.HD Kefalet Nedeniyle Yapılan Ödemenin Rücu İstemi / Otomobilin, Borca Karşılık Devredildiği İddiası / Senetle

  Kefalet Nedeniyle Yapılan Ödemenin Rücu İstemi / Otomobilin, Borca Karşılık Devredildiği İddiası / Senetle İspat Kuralı (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ESAS 2017/2423 KARAR 2019/818) Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın...
 2. Yargı Kararları

  Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Düzenlemenin "Aval"de de Uygulanması Gerekmemektedir

  Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Düzenlemenin "Aval"de de Uygulanması Gerekmemektedir I-GİRİŞ A- İçtihatları Birleştirme Başvurusu Av. Adnan Anlaş ve Av. İhsan Gökhan Tuzlacıoğlu Birinci Başkanlığa sundukları dilekçeler ile kefalette eşin rızasına ilişkin hükümlerin (TBK m.584, 603) avalde...
 3. Yargı Kararları

  20.HD Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak Davası

  Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak Davası Taraflar arasındaki davada,... ... Asliye Hukuk ve... ... Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü...