kefalet

  1. Yargı Kararları

    Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Düzenlemenin "Aval"de de Uygulanması Gerekmemektedir

    Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Düzenlemenin "Aval"de de Uygulanması Gerekmemektedir I-GİRİŞ A- İçtihatları Birleştirme Başvurusu Av. Adnan Anlaş ve Av. İhsan Gökhan Tuzlacıoğlu Birinci Başkanlığa sundukları dilekçeler ile kefalette eşin rızasına ilişkin hükümlerin (TBK m.584, 603) avalde...
  2. Yargı Kararları

    20.HD Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak Davası

    Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak Davası Taraflar arasındaki davada,... ... Asliye Hukuk ve... ... Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü...