keşif

  1. Yargı Kararları

    Taşınmaz Üzerine Reklam Panosu Konulmak Suretiyle İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenilmesine İlişkin Ecrimisil

    Taşınmaz Üzerine Reklam Panosu Konulmak Suretiyle İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenilmesine İlişkin Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kırmızıtoprak Mahallesi, ... pafta, ... ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerine dört adet reklam panosu konulmak suretiyle...