kesinleşmeden icraya konulan ilamlar

  1. Yargı Kararları

    8.HD Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Mahkemesinin İlamı Kesinleşmeden İlamlı Takip Yapılabilir

    Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Mahkemesinin İlamı Kesinleşmeden İlamlı Takip Yapılabilir Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda davanın reddi Mahkeme hükmüne karşı borçlu vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesince...