kira tazminatı

  1. Yargı Kararları

    23.HD Eksik ve Ayıplı İmalatı Bulunan Bir İnşaatı, Arsa Sahibi Teslim Almaya Zorlanamaz

    Eksik ve Ayıplı İmalatı Bulunan Bir İnşaatı, Arsa Sahibi Teslim Almaya Zorlanamaz (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/1917 KARAR 2019/513) Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi...