kiracının icra takibini haricen öğrenmesi

  1. Yargı Kararları

    8.HD Kiracının İcra Takibini Haricen Öğrenmesi / Ödeme ve İtiraz Süresi / Usule Uygun Tebligat Olmadan Tahliye

    Kiracının İcra Takibini Haricen Öğrenmesi / Ödeme ve İtiraz Süresi / Usule Uygun Tebligat Olmadan Tahliye İstenemeyeceği Dava, kira alacağından kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Davalı borçlu kiracıya usulüne uygun yapılan bir tebligat olmadığından, yedi günlük...