kişilik değerleri

  1. Yargı Kararları

    4.HD Dava Dilekçesinde Yayın Sahibi Yerine Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Davalı Olarak Gösterilmesi Makul Bir Yanıl

    Dava Dilekçesinde Yayın Sahibi Yerine Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Davalı Olarak Gösterilmesi Makul Bir Yanılgıya Dayandığı Gerekçesiyle Taraf Olarak Davaya Dahil Edilmesi İsabetsizdir (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/60 KARAR 2018/3095) Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine...