kişisel ilişki düzenlenmesi

  1. Yargı Kararları

    2.HD Velayeti Anneye Bırakılan Çocuk ile Babası Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerekir

    Velayeti Anneye Bırakılan Çocuk ile Babası Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerekir, Başkasının Evinde ve Gözetiminde Olacak Şekilde ve İnfazda Güçlük Oluşturacak Biçimde Kişisel İlişki Düzenlenmesi İsabetli Değildir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece...