kişisel mal

  1. Yargı Kararları

    8.HD 2002’den Tapuda Ferdileşme İşleminin Yapıldığı Tarihe Kadar Kooperatife Ödeme Yapılıp Yapılmadığına Dair

    2002’den Tapuda Ferdileşme İşleminin Yapıldığı Tarihe Kadar Kooperatife Ödeme Yapılıp Yapılmadığına Dair Araştırma Yapılmaksızın Kooperatiflere Davalının Üyelik Tarihleri Esas Alınarak Taşınmazların Kişisel Malı Olduğunun Kabulü Hatalıdır (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2018/4001 KARAR...
  2. Yargı Kararları

    Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme (TMK. md. 230) 1306-3839

    Edinilmiş mallara katılma rejiminde denkleştirme TMK’nun 230. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir eşin bir mal grubundan, diğer mal grubuna kaymalar söz konusu olduğunda denkleştirme gerçekleştirilmelidir. TMK’nun 230. maddesinin I. fıkrasına göre bir eşin kişisel malları ile edinilmiş...