kısıtlama istemi

  1. Yargı Kararları

    18.HD Vasi Atanması / Ergin Kişinin İşlerini Göremeyecek Durumda Olduğu Gerekçesiyle Kısıtlanması İstemi

    Vasi Atanması / Ergin Kişinin İşlerini Göremeyecek Durumda Olduğu Gerekçesiyle Kısıtlanması İstemi Vesayet hakkındaki hükümler kamu düzenine ilişkin olup Türk Medeni Kanunu'nda, yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden...