kısıtlının yeni yerleşim yeri

  1. Yargı Kararları

    8.HD Kısıtlının Sağlık Kurumuna Konulmasının Yeni Yerleşim Yeri Edinme Sonucu Doğurmayacağı

    Kısıtlının Sağlık Kurumuna Konulmasının Yeni Yerleşim Yeri Edinme Sonucu Doğurmayacağı Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, yetkisizliğine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi...