kıymet takdir raporu

  1. Yargı Kararları

    6.İDD Avukatlık Kanununun 2. Maddesi Gereğince Kıymet Takdir Raporunun Bir Suretinin Davalı İdare Tarafından Kendisi

    Avukatlık Kanununun 2. Maddesi Gereğince Kıymet Takdir Raporunun Bir Suretinin Davalı İdare Tarafından Kendisine Verilmesi Gerektiği Halde Verilmemesi İstemin Özeti: İdare Mahkemesince verilen 17/06/2015 tarihli, E:2015/700, K:2015/871 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri...