kıymetli şeyler

  1. Yargı Kararları

    8.HD İcra Müdürlüğünce Haciz Anında Kıymetli Şeyler, Altın, Pırlanta vd. Doğrudan Doğruya İcra Dairesi Tarafından

    İcra Müdürlüğünce Haciz Anında Kıymetli Şeyler, Altın, Pırlanta vd. Doğrudan Doğruya İcra Dairesi Tarafından El Konulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz (YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/14170 KARAR 2018/17346) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda...