kontör

  1. Yargı Kararları

    8.CD Kredi Kartı Sahibinin Haberi Olmadan Kredi Kartının Kontör Alımında Kullanılması

    Kredi Kartı Sahibinin Haberi Olmadan Kredi Kartının Kontör Alımında Kullanılması / Kontör Yüklenen Hat Sahiplerinin Araştırılması Gerektiği (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/7546 KARAR 2018/2246) Gereği görüşülüp düşünüldü: Katılanın bilgisi dışında kredi kartı bilgileri kullanılmak...