konut kredisi

 1. Yargı Kararları

  12.HD Konut Kredisi İçin İpotek Verilmiş ve Borç Ödenmemişse Konut Finansmanı Sözleşmesi ve Kredi Kartı Alacağına

  Konut Kredisi İçin İpotek Verilmiş ve Borç Ödenmemişse Konut Finansmanı Sözleşmesi ve Kredi Kartı Alacağına İlişkin Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Geçilip, İcra Emri Gönderilmez (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/6804 KARAR 2019/6794) Yukarıda tarih ve numarası yazılı...
 2. Yargı Kararları

  17.HD Banka Tarafından Konut Kredisi Kullanıldığı İçin Yapılan Hayat Sigortasında Poliçe Tanzim Tarihinde Hepatit B

  Banka Tarafından Konut Kredisi Kullanıldığı İçin Yapılan Hayat Sigortasında Poliçe Tanzim Tarihinde Hepatit B Olan Sigortalının Bu Durumu Sigortacıdan Saklanması Hayat sigortası... konut kredisi kullanıldığı için yapılan "Hayat Sigortası"nda poliçe tanzim tarihinde Hepatit B olan sigortalının...
 3. Yargı Kararları

  13.HD Bankadan Kullandığı Konut Kredisine Bağlı Olarak Hayat Sigortası Yaptıran Murisin Vefatı Üzerine Krediden Baki

  Bankadan Kullandığı Konut Kredisine Bağlı Olarak Hayat Sigortası Yaptıran Murisin Vefatı Üzerine Krediden Bakiye Kalan Kısmın Hayat Sigortasından Karşılanması Temini İstemi Davacılar, miras bırakanları...'ın davalı bankadan konut kredisi kredisi kullandığını, davalı bankadan konut kredisine...