kooperatif

  1. Yargı Kararları

    8.HD 2002’den Tapuda Ferdileşme İşleminin Yapıldığı Tarihe Kadar Kooperatife Ödeme Yapılıp Yapılmadığına Dair

    2002’den Tapuda Ferdileşme İşleminin Yapıldığı Tarihe Kadar Kooperatife Ödeme Yapılıp Yapılmadığına Dair Araştırma Yapılmaksızın Kooperatiflere Davalının Üyelik Tarihleri Esas Alınarak Taşınmazların Kişisel Malı Olduğunun Kabulü Hatalıdır (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2018/4001 KARAR...
  2. Yargı Kararları

    HGK Tacir Sıfatına Sahip Kooperatiflerin Akaryakıt Satımına İlişkin Yaptıkları Bayilik Sözleşmesine Dayalı Açılaca

    Tacir Sıfatına Sahip Kooperatiflerin Akaryakıt Satımına İlişkin Yaptıkları Bayilik Sözleşmesine Dayalı Açılacak Davalarda Ticaret Mahkemeleri Görevlidir 1163 s. Koop. K. m. 1 6102 s. TTK. m. 124/1 Taraflar arasındaki “sözleşmenin uyarlanması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara...