kredi kartı bilgileri

  1. Yargı Kararları

    Davacının Kredi Kartından Mail Order Sistemiyle Bir İşlem Yapılabilmesi İçin Kredi Kartı Bilgilerinin Bilinmes

    Davacının Kredi Kartından Mail Order Sistemiyle Bir İşlem Yapılabilmesi İçin Kredi Kartı Bilgilerinin Bilinmesi ve Sisteme Girilerek Harcama Talimatının Verilmesi Gerektiğinden Davacının, Davalı Şirketin Bu Bilgileri Haksız Şekilde Ele Geçirerek Bu İşlemi Yaptığını Kanıtlaması Gerekir (İSTANBUL...
  2. Yargı Kararları

    8.CD Kredi Kartı Sahibinin Haberi Olmadan Kredi Kartının Kontör Alımında Kullanılması

    Kredi Kartı Sahibinin Haberi Olmadan Kredi Kartının Kontör Alımında Kullanılması / Kontör Yüklenen Hat Sahiplerinin Araştırılması Gerektiği (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/7546 KARAR 2018/2246) Gereği görüşülüp düşünüldü: Katılanın bilgisi dışında kredi kartı bilgileri kullanılmak...