kredi kartı

 1. Yargı Kararları

  19.HD Kredi Kartından Kaynaklı Banka Alacağının İcra Takibi İle Tahsilinde 5464 s. Kanunun 26. Maddesindeki Düzenlem

  Kredi Kartından Kaynaklı Banka Alacağının İcra Takibi İle Tahsilinde 5464 s. Kanunun 26. Maddesindeki Düzenleme Gereğince Temerrüt Faizi Hesaplanması Gerekir (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2259 KARAR 2018/3988) Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda...
 2. Yargı Kararları

  Davacının Kredi Kartından Mail Order Sistemiyle Bir İşlem Yapılabilmesi İçin Kredi Kartı Bilgilerinin Bilinmes

  Davacının Kredi Kartından Mail Order Sistemiyle Bir İşlem Yapılabilmesi İçin Kredi Kartı Bilgilerinin Bilinmesi ve Sisteme Girilerek Harcama Talimatının Verilmesi Gerektiğinden Davacının, Davalı Şirketin Bu Bilgileri Haksız Şekilde Ele Geçirerek Bu İşlemi Yaptığını Kanıtlaması Gerekir (İSTANBUL...
 3. Yargı Kararları

  8.CD Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Kullanılarak Sahte Belgelerle Kredi Kartı Çıkartmak ve Kullanmak

  Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Kullanılarak Sahte Belgelerle Kredi Kartı Çıkartmak ve Kullanmak / TCK m. 245/2 ve 245/3'teki Suçların Oluştuğu (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/25429 KARAR 2018/4871) Gereği görüşülüp düşünüldü: Temel para cezasının alt sınırdan ayrılma gerekçesinin karar...
 4. Yargı Kararları

  8.CD Kredi Kartı Sahibinin Haberi Olmadan Kredi Kartının Kontör Alımında Kullanılması

  Kredi Kartı Sahibinin Haberi Olmadan Kredi Kartının Kontör Alımında Kullanılması / Kontör Yüklenen Hat Sahiplerinin Araştırılması Gerektiği (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/7546 KARAR 2018/2246) Gereği görüşülüp düşünüldü: Katılanın bilgisi dışında kredi kartı bilgileri kullanılmak...
 5. Yargı Kararları

  19.HD Kredi Kartının Davacının İzni Olmaksızın Her Ay Küçük Miktarlarda Alışveriş Yapılarak Kullanılması / Bilişim

  Kredi Kartının Davacının İzni Olmaksızın Her Ay Küçük Miktarlarda Alışveriş Yapılarak Kullanılması / Bilişim Uzmanlarından Oluşacak Bir Kuruldan Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği Bilirkişi kurulunun davacının da sorumlu olduğunu belirtmesine rağmen davalının hangi nedenle kusurlu olduğunu...