kurs öğretmeni

  1. Yargı Kararları

    10.HD HEM'de Kurs Öğretmeni Olarak Çalışırken Eksik Bildirilen Günlerin Tespiti / Ücretli Öğretmen

    HEM'de Kurs Öğretmeni Olarak Çalışırken Eksik Bildirilen Günlerin Tespiti / Ücretli Öğretmen Statüsündeki Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı Hesabı YARGITAY 10. Hukuk Dairesi Esas: 2017/3377 Karar: 2017/6970 Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde...