limited şirket

 1. Yargı Kararları

  HGK HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği

  HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1730 KARAR 2019/331) Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davalı … yönünden davanın...
 2. Yargı Kararları

  11.HD UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin

  UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin Usul ve Yasaya Aykırı Olan Kararın Re'sen Bozulması (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/5815 KARAR 2019/971) Taraflar arasında görülen davada ... ... Asliye Ticaret Mahkemesince...
 3. Yargı Kararları

  11.HD Limited Şirketlerde Kâr Payı Talep Etme / Kâr Payının Tespiti İle Tahsili / Şirketin Tasfiyesi

  Limited Şirketlerde Kâr Payı Talep Etme / Kâr Payının Tespiti İle Tahsili / Şirketin Tasfiyesi (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/14687 KARAR 2018/7407) ÖZET: Asıl dava, davacının kâr payının tespiti ile tahsili, manevi tazminat, şirketten olan alacaklarının tahsili ve şirketin tasfiyesi...
 4. Yargı Kararları

  11.HD Limited Şirketi Temsile Yetkili Müdürün Şirketi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Sorumluluk Davası

  Limited Şirketi Temsile Yetkili Müdürün Şirketi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Sorumluluk Davasının Açılabilmesi İçin, Bu Yönde Alınmış Bir Ortaklar Kurulu Kararı Bulunması Gerektiği Bunun Dava Şartı Olduğu YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/10657 KARAR NO: 2017/4388 KARAR TARİHİ...