maaşın tamamen hazcedilemeyeceği

  1. Yargı Kararları

    12.HD Öğretmenlerin Ek Ders Ödemelerinin de Maaş Gibi Tamamen Haczedilemeyeceği / Ek Ders Ödemlerinin

    Öğretmenlerin Ek Ders Ödemelerinin de Maaş Gibi Tamamen Haczedilemeyeceği / Ek Ders Ödemlerinin Haczine Verilen Muvafakatin Geçersizliği Nedeniyle İptali İstemi YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/27694 KARAR NO: 2016/4598 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti...