maddi tazminat

 1. Yargı Kararları

  HGK Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen

  Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusuru (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1394 KARAR 2019/494) Davalı polis memurunun sevk ve idaresindeki resmi araçla alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği trafik kazasının...
 2. Yargı Kararları

  3.HD Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer ile İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi

  Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer ile İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi ve Bu Nedenle Uğradığı Maddi ve Manevi Zararın Tazmini / Kiracının Kiralanana Yaptığı Faydalı ve Zorunlu Masrafların Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İsteme Hakkı (YARGITAY 3. HUKUK...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulma

  Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulması / Maddi ve Manevi Tazminat / Nişanın Şekil Şartları (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/22515 KARAR 2018/9548) ÖZET: Geleneksel anlamda "nişan merasimi" olmadan, nişanlıymış gibi...
 4. Yargı Kararları

  17.HD Hatır Taşımaları Bir Menfaat Karşılığı Olmadığından Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Öğretide ve Yargıt

  Hatır Taşımaları Bir Menfaat Karşılığı Olmadığından Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Öğretide ve Yargıtay İçtihatlarında Benimsenmiştir (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/4910 KARAR 2019/485) Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan...
 5. Yargı Kararları

  2.HD Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

  Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/13106 KARAR 2018/2956) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm...
 6. Yargı Kararları

  4.HD Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Ettiğin

  Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Ettiğinde Ceza Zamanaşımının Gözetilmesi Gerekir (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2130 KARAR 2018/4602) Davacının geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandığı, kaza nedeniyle taksirle bir...
 7. Yargı Kararları

  HGK Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Göre, Davacı Kadın Yararına Hükmedilen 40.000 TL Maddi Tazminat Çok

  Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Göre, Davacı Kadın Yararına Hükmedilen 40.000 TL Maddi Tazminat Çok Olup, Mahkemece Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerekir Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 4. Aile Mahkemesi'nce “davanın...
 8. Yargı Kararları

  HGK Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan

  Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan Ayrılmak Zorunda Kalan ve Reşit Olan Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilebilir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2012/4-179 KARAR 2012/412) Dava maddi ve manevi tazminat istemine...
 9. Yargı Kararları

  4.HD Haksız İcra Takibi / İcranın İadesi Kararından Sonra Alınan Paranın İcra Dosyasına İade Edilmesi Konusunda

  Haksız İcra Takibi / İcranın İadesi Kararından Sonra Alınan Paranın İcra Dosyasına İade Edilmesi Konusunda İcra Dairesince Gönderilen Muhtıradaki Son Günden İtibaren Paranın İade Edilmesi Gerektiği Bu Tarihten Sonra İade Edilmesi Durumunda Geç Kalınan Dönem İçin Zararın Oluştuğundan Alacaklıdan...
 10. Yargı Kararları

  Cezaevinde İntihar Eden Davacılar Yakınının Hayatını Kaybetmesi Olayında, Davalı İdarenin Hizmet Kusuru

  Cezaevinde İntihar Eden Davacılar Yakınının Hayatını Kaybetmesi Olayında, Davalı İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu İddiası (DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas 2015/1141 Karar 2016/1544) İstemin Özeti: ...İdare Mahkemesi'nin 23/12/2014 günlü, E:2014/1317, K:2014/1264 sayılı ısrar...
 11. Yargı Kararları

  HGK Boşanma Davasında Maddi Tazminat Yönünde Yasada Geçen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerden Ne Anlaşılması Gerektiğ

  Boşanma Davasında Maddi Tazminat Yönünde Yasada Geçen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerden Ne Anlaşılması Gerektiği (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2013/2-1156 KARAR 2014/753) Taraflar arasındaki "boşanma ve ferîleri" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fethiye 3. Asliye Hukuk (Aile)...
 12. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma / Maddi Manevi Tazminat / Daha Kusurlu Olmasına Rağmen Kadın Yararın Tazminata Hükmedilmesi / Düğün

  Boşanma / Maddi Manevi Tazminat / Daha Kusurlu Olmasına Rağmen Kadın Yararın Tazminata Hükmedilmesi / Düğün Masraflarına İlişkin Tazminat Talebinin Boşanmanın Fer'isi Niteliğinde Olmadığı / Nispi Peşin Harç Noksanlığı (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2033 KARAR 2018/4788) 1-Davacı-karşı...
 13. Yargı Kararları

  B.BŞV Tarihi Eser Vasıflı Taşınmazın Kamulaştırılması Nedeniyle Açılan Davada Mülkiyet ve Makul Süre Yönünden Adil

  Tarihi Eser Vasıflı Taşınmazın Kamulaştırılması Nedeniyle Açılan Davada Mülkiyet ve Makul Süre Yönünden Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiasıyla Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Başvurucunun, maliki olduğu tarihi eser vasıflı taşınmazın kamulaştırılması nedeniyle açılan davada...
 14. Yargı Kararları

  15.HD Tıbbi Kurallara Aykırı Diş Tedavisinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi / Gerekli Olmadığı Halde

  Tıbbi Kurallara Aykırı Diş Tedavisinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi / Gerekli Olmadığı Halde Kesilen Dişlerin Sayısı, Uğranılan Cismani Zarar ve Acı ile Tedavi Süreci Göz Önüne Alındığında 20.000 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf...
 15. Yargı Kararları

  HGK Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

  Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi Taraflar arasındaki “haksız eylem nedeniyle manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 19.01.2012 gün ve E:2010/395, K:2012/28 sayılı...
 16. Yargı Kararları

  17.HD Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Gerektiği

  Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Gerektiği Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; ara kararda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati haciz talebinin reddine dair verilen ara kararın süresi içinde...
 17. Yargı Kararları

  8.HD Maddi-Manevi Tazminat ve Diğer Alacaklar İlamın Ferileri Niteliğinde Olup Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi ile

  Maddi-Manevi Tazminat ve Diğer Alacaklar İlamın Ferileri Niteliğinde Olup Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi ile Takibe Konulabilir Hale Gelir Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili...
 18. Yargı Kararları

  22.HD İşçinin Şirkete Ait Araçla Ölüm Sonuçlu Kaza Yapması / Müteveffa Yakınlarına Ödediği Miktarın

  İşçinin Şirkete Ait Araçla Ölüm Sonuçlu Kaza Yapması / Müteveffa Yakınlarına Ödediği Miktarın Rücuen Tazminatı YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/1786 KARAR NO: 2016/9142 Taraflar arasındaki, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra, inkar tazminatı alacaklarının ödetilmesi...
 19. Yargı Kararları

  15.İDD Terör Saldırısında Murisin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

  Terör Saldırısında Murisin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi DANIŞTAY 15. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS NO: 2017/1296 KARAR NO: 2017/5450 KARAR TARİHİ: 11/10/2017 Meydana gelen terör saldırısında davacılar murisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle davacıların uğradıkları ileri sürülen...