mağdurun akrabası

  1. Yargı Kararları

    4.CD Mağdurun Akrabası Denilerek Tanığın Dinlenmeden Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirir

    Mağdurun Akrabası Denilerek Tanığın Dinlenmeden Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirir Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani...