makul süre tazminatı

  1. Yargı Kararları

    3.HD Kiracının Kira Sözleşmesi Süresi Dolmadan Sözleşmeyi Feshi / Bilirkişi Raporunda Belirlenen Taşınmazın Yeniden

    Kiracının Kira Sözleşmesi Süresi Dolmadan Sözleşmeyi Feshi / Bilirkişi Raporunda Belirlenen Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilebileceği İki Aylık Makul Süre Tazminatı Taraflar arasındaki asıl ve birleşen dosyada itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen...