mali sorumluluk sigortası

  1. Yargı Kararları

    15.İDD İdare Mahkemesi'nin Kararının Hukuka Uygun Olmadığı İleri Sürülerek Temyizen İncelenerek Bozulması İstemi

    İdare Mahkemesi'nin Kararının Hukuka Uygun Olmadığı İleri Sürülerek Temyizen İncelenerek Bozulması İstemi Davalı idarenin, yolcu taşımacılığı yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılan ''Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası'' ile ''Karayolu Yolcu...