manevi tazminat

 1. Yargı Kararları

  12.CD Haksız Yakalama / Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine Aykırı Davranma

  Haksız Yakalama / Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine Aykırı Davranma (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/1379 KARAR 2019/82) Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Bozma ilamına...
 2. Yargı Kararları

  HGK Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen

  Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusuru (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1394 KARAR 2019/494) Davalı polis memurunun sevk ve idaresindeki resmi araçla alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği trafik kazasının...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer ile İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi

  Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer ile İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi ve Bu Nedenle Uğradığı Maddi ve Manevi Zararın Tazmini / Kiracının Kiralanana Yaptığı Faydalı ve Zorunlu Masrafların Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İsteme Hakkı (YARGITAY 3. HUKUK...
 4. Yargı Kararları

  HGK Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğü

  Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğünün İhlali / Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/4-1374 KARAR 2018/1780) ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik...
 5. Yargı Kararları

  3.HD Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulma

  Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulması / Maddi ve Manevi Tazminat / Nişanın Şekil Şartları (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/22515 KARAR 2018/9548) ÖZET: Geleneksel anlamda "nişan merasimi" olmadan, nişanlıymış gibi...
 6. Yargı Kararları

  3.HD Sebep Göstermeden Nişan Bozmuş Olunsa da Tek Başına Nişanın Bozulma Olgusu, Manevi Tazminata Yol Açan Fiilin

  Sebep Göstermeden Nişan Bozmuş Olunsa da Tek Başına Nişanın Bozulma Olgusu, Manevi Tazminata Yol Açan Fiilin Eylemi Kabul Edilemez / Nişanlıya Isınamadığı İçin Nişanın Bozulması (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11421 KARAR 2018/1662) Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeni ile tazminat...
 7. Yargı Kararları

  CGK Haksız Tutuklama Nedeniyle Davacıya Hükmedilecek Manevi Tazminatın Belirlenmesinde; Sosyal ve Ekonomik Durumu

  Haksız Tutuklama Nedeniyle Davacıya Hükmedilecek Manevi Tazminatın Belirlenmesinde; Sosyal ve Ekonomik Durumu, Toplumsal Konumu ve Ceza İnfaz Kurumunda Kaldığı Süre, Davacıya Atılı Suçun Niteliği, Tutuklamanın Üzerinde Bıraktığı Olumsuz Etkiler ve Haksız Tutukluluğun Gerçekleştiği Tarihteki...
 8. Yargı Kararları

  17.HD Hatır Taşımaları Bir Menfaat Karşılığı Olmadığından Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Öğretide ve Yargıt

  Hatır Taşımaları Bir Menfaat Karşılığı Olmadığından Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Öğretide ve Yargıtay İçtihatlarında Benimsenmiştir (YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/4910 KARAR 2019/485) Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan...
 9. Yargı Kararları

  2.HD Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Eşinin Kendini Aldatması ve Küçük Düşürücü

  Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Eşinin Kendini Aldatması ve Küçük Düşürücü Söylemlerde Bulunması Nedeniyle Açtığı Manevi Tazminat Davasında Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2018/1292 KARAR 2018/4396) Taraflar arasındaki davanın...
 10. Yargı Kararları

  2.HD Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

  Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/13106 KARAR 2018/2956) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm...
 11. Yargı Kararları

  4.HD Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Ettiğin

  Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Ettiğinde Ceza Zamanaşımının Gözetilmesi Gerekir (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2130 KARAR 2018/4602) Davacının geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandığı, kaza nedeniyle taksirle bir...
 12. Yargı Kararları

  HGK Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan

  Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan Ayrılmak Zorunda Kalan ve Reşit Olan Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilebilir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2012/4-179 KARAR 2012/412) Dava maddi ve manevi tazminat istemine...
 13. Yargı Kararları

  HGK İfadelerin Yer Aldığı Kitap Piyasada Yer Almaya ve Okurlara Ulaşmaya Devam Ettiği Sürece Zarara Neden Olan

  İfadelerin Yer Aldığı Kitap Piyasada Yer Almaya ve Okurlara Ulaşmaya Devam Ettiği Sürece Zarara Neden Olan Haksız Eylem Devam Etmiş Olacağından Zamanaşımı Süresi İşlemeye Başlamayacaktır (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/4-1457 KARAR 2018/988) Taraflar arasındaki “manevi tazminat”...
 14. Yargı Kararları

  2.HD Eşinden Habersiz Kredi Çekmek Güven Sarsıcı Davranış Olmakla Boşanma Sebebidir

  Eşinden Habersiz Kredi Çekmek Güven Sarsıcı Davranış Olmakla Boşanma Sebebidir (Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ Esas 2016/16861 Karar 2018/5575) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından...
 15. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Islahla da Olsa Artırılması Mümkün Değildir

  Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Islahla da Olsa Artırılması Mümkün Değildir (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/9967 KARAR 2015/24542) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen...
 16. Yargı Kararları

  4.HD Haksız İcra Takibi / İcranın İadesi Kararından Sonra Alınan Paranın İcra Dosyasına İade Edilmesi Konusunda

  Haksız İcra Takibi / İcranın İadesi Kararından Sonra Alınan Paranın İcra Dosyasına İade Edilmesi Konusunda İcra Dairesince Gönderilen Muhtıradaki Son Günden İtibaren Paranın İade Edilmesi Gerektiği Bu Tarihten Sonra İade Edilmesi Durumunda Geç Kalınan Dönem İçin Zararın Oluştuğundan Alacaklıdan...
 17. Yargı Kararları

  Cezaevinde İntihar Eden Davacılar Yakınının Hayatını Kaybetmesi Olayında, Davalı İdarenin Hizmet Kusuru

  Cezaevinde İntihar Eden Davacılar Yakınının Hayatını Kaybetmesi Olayında, Davalı İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu İddiası (DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas 2015/1141 Karar 2016/1544) İstemin Özeti: ...İdare Mahkemesi'nin 23/12/2014 günlü, E:2014/1317, K:2014/1264 sayılı ısrar...
 18. Yargı Kararları

  4.HD İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı / Haksız Fiilden Kaynaklanan Manevi Tazminat / Twitter Hesabında

  İnternet Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı / Haksız Fiilden Kaynaklanan Manevi Tazminat / Twitter Hesabında Kullanılan İfadeler (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/5240 KARAR 2018/1873) Dava, internet yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir...
 19. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma / Maddi Manevi Tazminat / Daha Kusurlu Olmasına Rağmen Kadın Yararın Tazminata Hükmedilmesi / Düğün

  Boşanma / Maddi Manevi Tazminat / Daha Kusurlu Olmasına Rağmen Kadın Yararın Tazminata Hükmedilmesi / Düğün Masraflarına İlişkin Tazminat Talebinin Boşanmanın Fer'isi Niteliğinde Olmadığı / Nispi Peşin Harç Noksanlığı (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2033 KARAR 2018/4788) 1-Davacı-karşı...
 20. Yargı Kararları

  12.CD Yapılan Aramanın AİHM Kararlarındaki Ölçütlere ve İlkelere Uygun Olmadığı ve Davacı Lehine Makul Bir Miktar

  Yapılan Aramanın AİHM Kararlarındaki Ölçütlere ve İlkelere Uygun Olmadığı ve Davacı Lehine Makul Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: DAVACI...