manevi tazminatın bölünmezliği ilkesi

  1. Yargı Kararları

    2.HD Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Islahla da Olsa Artırılması Mümkün Değildir

    Boşanma Davasında Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Islahla da Olsa Artırılması Mümkün Değildir (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/9967 KARAR 2015/24542) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen...