marka tescili

  1. Yargı Kararları

    8.İDD Marka Tesciline, Kamu Hizmeti Olan Avukatlık Hizmeti Konu Edilemez

    Marka Tesciline, Kamu Hizmeti Olan Avukatlık Hizmeti Konu Edilemez (Danıştay 8. DAİRE ESAS 2013/7021 KARAR 2018/6222) Davanın Özeti: Avukat olan davacı tarafından, 26/06/2013 gün ve 43560 sayılı İstanbul Barosu Başkanlığı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 21/11/2003 tarih ve 25296 sayılı...