marka

  1. Yargı Kararları

    8.İDD Marka Tesciline, Kamu Hizmeti Olan Avukatlık Hizmeti Konu Edilemez

    Marka Tesciline, Kamu Hizmeti Olan Avukatlık Hizmeti Konu Edilemez (Danıştay 8. DAİRE ESAS 2013/7021 KARAR 2018/6222) Davanın Özeti: Avukat olan davacı tarafından, 26/06/2013 gün ve 43560 sayılı İstanbul Barosu Başkanlığı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 21/11/2003 tarih ve 25296 sayılı...
  2. Yargı Kararları

    Dava Tarihinde Davanın Dayanağı Olan KHK Yürürlükte Olup Yargılama Sırasında İptal Edilmiş Olduğundan Hükmedil

    Dava Tarihinde Davanın Dayanağı Olan KHK Yürürlükte Olup Yargılama Sırasında İptal Edilmiş Olduğundan Hükmedilecek Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin İptal Kararı Olmadan Dava Esastan Sonuçlanmış Olsaydı Nasıl Hükmedilecekse O Şekilde Hükmedilmesi Gerekir (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16...