mehir senedi

  1. Yargı Kararları

    3.HD Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç

    Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç İçin Verildiği ve Senede İtibar Edilmeyeceği Gözetilerek Davanın Reddi Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/17924 KARAR 2018/4924) Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece...
  2. Yargı Kararları

    3.HD Mehir Senedinde Yazılı Olan ve Evlilik Nedeniyle Hediye Edilecek Ziynet ve Beyaz Eşya Bedelinin Kayınpederden

    Mehir Senedinde Yazılı Olan ve Evlilik Nedeniyle Hediye Edilecek Ziynet ve Beyaz Eşya Bedelinin Kayınpederden Tahsili Davasında Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/20303 KARAR 2018/7653) Taraflar arasındaki kişisel eşyanın iadesi davasının mahkemece...