memnu haklar

  1. Yargı Kararları

    12.İDD Hırsızlıktan Hüküm Giyen Davacının Memnu Hakların İadesi Kararı Almasının, Davacının Memuriyete Atanmasına

    Hırsızlıktan Hüküm Giyen Davacının Memnu Hakların İadesi Kararı Almasının, Davacının Memuriyete Atanmasına Yönelik Olumlu Bir Değişiklik Yaratmayacaktır (DANIŞTAY 12. DAİRE ESAS 2014/3161 KARAR 2015/3529) Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi: 657 sayılı Kanun'un "Devlet memurluğuna alınma...
  2. Yargı Kararları

    8.CD Yasaklanmış Hakların İadesi / Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Yoluna Gidilmesi Gerekirken Yasaklanmış Hak

    Yasaklanmış Hakların İadesi / Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Yoluna Gidilmesi Gerekirken Yasaklanmış Hak Bulunmadığının Tespitine Karar Verilmesi / Adli Sicil Arşiv Kaydı Dosya kapsamına göre, adı geçen sanığın 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan almış olduğu mahkumiyet kaydının 5352...