memurluk görevinin sona erdirilmesi

  1. Yargı Kararları

    5.İDD Davacının Mahkumiyet Aldığı Ceza Davasının, Zamanaşımından Dolayı Düşmesi Nedeniyle Mahkumiyetin Hukuken

    Davacının Mahkumiyet Aldığı Ceza Davasının, Zamanaşımından Dolayı Düşmesi Nedeniyle Mahkumiyetin Hukuken Ortadan Kalktığı Gerekçesiyle, Tesis Edilen Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Yoktur (DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS 2016/21258 KARAR 2019/4518) İSTEMİN KONUSU: İstanbul...