meskeniyet iddiası

  1. Yargı Kararları

    12.HD Meskeniyet İddiası / Tasarrufun İptali Davası Sonucu Oğluna Sattığı Taşınmaz Tekrar Adına Tescil Edilen

    Meskeniyet İddiası / Tasarrufun İptali Davası Sonucu Oğluna Sattığı Taşınmaz Tekrar Adına Tescil Edilen ve Haczedilen Borçlu Satışla Mesken İhtiyacından Vazgeçmiş Sayılır ve Meskeniyet İddiasında Bulunamaz (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2005/1234 KARAR 2005/3437) Borçlunun taşınmazını oğluna...