meslekten çıkarılma kararı

  1. Yargı Kararları

    5.İDD Davacının Meslekten Çıkarılma Kararının İptali ve Maddi ve Özlük Haklarının İadesi İsteminin, FETÖ ile İltisak

    Davacının Meslekten Çıkarılma Kararının İptali ve Maddi ve Özlük Haklarının İadesi İsteminin, FETÖ ile İltisak ve İrtibatının Olduğu Gerekçesiyle Reddi (DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS 2016/58016 KARAR 2019/4157) Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK’nın 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile...