mevcut ve beklenen menfaatler

  1. Yargı Kararları

    HGK Boşanma Davasında Maddi Tazminat Yönünde Yasada Geçen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerden Ne Anlaşılması Gerektiğ

    Boşanma Davasında Maddi Tazminat Yönünde Yasada Geçen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerden Ne Anlaşılması Gerektiği (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2013/2-1156 KARAR 2014/753) Taraflar arasındaki "boşanma ve ferîleri" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fethiye 3. Asliye Hukuk (Aile)...