mirastan feragat

  1. Yargı Kararları

    Babasının Mirasından İleride Lehine Doğacak Bütün Miras Haklarından Kimsenin Tesiri Altında Kalmadan

    Babasının Mirasından İleride Lehine Doğacak Bütün Miras Haklarından Kimsenin Tesiri Altında Kalmadan, Kendi Rızası İle Diğer Mirasçılar Lehine Feragat Ettiğini Kabul Ederek Şahitler Huzurunda İmzalama Şeklindeki Mirastan Feragat Sözleşmesi, Feragat Edeni Bağlar (ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ...