muarazanın giderilmesi

  1. Yargı Kararları

    3.HD Elektrik Aboneliği Tesisinde Oluşan Muarazanın Giderilmesi / Kiracıya Önceki Borç Ödenmediği Gerekçesiyle

    Elektrik Aboneliği Tesisinde Oluşan Muarazanın Giderilmesi / Kiracıya Önceki Borç Ödenmediği Gerekçesiyle Abonelik Verilmemesi (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/2409 KARAR 2016/3583) Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik...