muarazanın meni

  1. Yargı Kararları

    Muarazanın Men'i İstemi / Muvazaa / İspat Yükü / Taleple Bağlı Olmak

    Muarazanın Men'i İstemi / Muvazaa / İspat Yükü / Taleple Bağlı Olmak Dava, muarazanın men'i istemine ilişkindir. Bilirkişi raporuna göre, eski tarihli önceki abonenin borcundan davacının sorumlu tutulamayacağı, bu sebeple abonelik sözleşmesi tesis etmemesinin yönetmelik maddelerine aykırı...